Uluslararası Ticaret Hukuku

Küreselleşen dünyanın en önemli sonuçlarından bir tanesi uluslararası ticaretin birçok farklı mecra üzerinden gerçekleşmesi ve olağanüstü bir hıza kavuşmasıdır. Farklı hukuki çevreler arasında gerçekleşen mal ve hizmet transferlerinin günümüzdeki hızı uluslararası düzeydeki hukuki risklerin kapsam ve boyutunu arttırmaktadır.

 

US Hukuk Bürosu, uluslararası ticari işlem ve uyuşmazlıkların çözümünde yerli ve yabancı müvekkilleri için bütün temsil işlemlerini gerçekleştirir. US Hukuk ayrıca yabancı müvekkillerine Türkiye’deki hukuki işlemlerini başlatmak ve bu işlemlerin kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla, her türlü uluslararası hukuki danışmanlık hizmetini de sağlamaktadır. Uluslararası uyuşmazlıklara ilişkin davaların farklı ülkelerde müvekkillerimiz adına takibine ilaveten bu alandaki hizmetlerimizden bazıları:

Tüketici hukukuna ilişkin işlemler,

Gümrük işlemleri, Garanti belgeleri,

Satış sonrası hizmetler de dahil olmak üzere uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması

error: