Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.
Piero Calamandrei

US Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımızdan Bazıları

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

US Hukuk özellikle teknoloji ve inovasyon ağırlıklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı müvekkillerine, ticaret ve şirketler hukuku alanındaki 38 yıllık tecrübesini, ilgili sektörlerdeki bilgi ve tecrübesiyle birleştirerek hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

fikri-mulkiyet-ic-sayfa
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

US Hukuk, Fikri Mülkiyet Haklarının doğumundan başlayarak hakkın sona ermesine kadar idari ve hukuki süreçlerin bütününde işlem yapma yetkisine sahiptir. Müvekkillerinin fikri ürünlerine yönelik olarak Türk Patent ve Avrupa Patent Ofisi gibi ulusal veya uluslararası idari kurumlar nezdindeki idari süreçlerden başlayıp, hukuki süreçlerdeki bütün dava işlemlerini gerçekleştirerek bütünsel bir hizmet sunmaktadır.

Aile Hukuku

US Hukuk, boşanma davaları ve velayete ilişkin davalarla birlikte medeni hukuktan kaynaklanan diğer davalarda yerli ve yabancı müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.

290

Temsil Edilen Müvekkil

40

Yıllık Mesleki Tecrübe

3

Dilde Hukuki Hizmet

US HUKUK BÜROSU

Makaleler

DEVLETLERARASI İKİLİ YATIRIM ANDLAŞMALARI – ŞEMSİYE KLOZLAR

Şemsiye klozlar, en basit ifadesiyle devletler arası yatırım andlaşmalarında (DİYA) akit tarafların yatırım taahhütlerine ya da borçlarına riayet edeceğine dair kayıt olarak tanımlanmaktadır. Uzun süredir bilinmesine ve kullanılmasına rağmen şemsiye klozun anlamı ve kapsamı konusunda hala fikir ayrılıkları mevcuttur.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fikri haklar veya fikri mülkiyet bir insan hakkı olarak değerlendirilebilir mi? Eğer bir insan hakkı ise spesifik bir insan hakkı mı yoksa diğer mevcut hakların kapsamına kapsamına giren alt kategori haklar arasında mı ele alınmalıdır.

İKİNCİ MEDİKAL KULLANIM PATENTLERİNİN AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE SINAİ MÜLKİYET KANUNU IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE KORUNMASI

Tedavi amaçlı kullanılan madde ve yöntemlere yönelik patent koruması toplum sağlığıyla yakından ilişkisi nedeniyle patent hukukunun özel bir alanını oluşturur. Bu alanda, buluş sahiplerinin haklarıyla kamu sağlığı arasındaki dengeyi gözeten hukuk sistemleri…

error: