Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

US Hukuk Bürosu olarak Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının doğumundan başlayarak hakkın sona ermesine kadar idari ve hukuki süreçlerin bütününde işlem yapma yetkisine sahibiz.  Müvekkillerimizin Fikri Ürünlerine yönelik olarak Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi gibi ulusal ve/veya uluslararası idari kurumlar nezdindeki idari süreçlerden başlayarak, söz  konusu fikri ürünlerin (telif hakları da dahil olmak üzere), Mahkemeler nezdindeki hukuki süreçlerde bütün dava işlemlerini gerçekleştirerek bütünsel bir hizmet sunuyoruz. Özellikle patent hukuku için idari süreçleri gerçekleştiren patent vekili ile hukuki süreçlerde yeralan avukatın aynı kişi olması bu bütünlükçü yaklaşımın bir sonucudur.

 

En yaygın Sınai Mülkiyet türleri için başlıca hizmetlerimiz:

 

Patent ve Faydalı Model 

 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası patent/faydalı model başvurularının yazılması,
 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası patent/faydalı model başvurularının onaylanma aşamasında resmi idari otoriteler nezdinde araştırma ve/veya inceleme raporlarına cevap hazırlanması ve sunulması
 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası patent başvurularına karşı 3. kişi görüşü hazırlanması ve sunulması
 • Tescil edilmiş patentlere karşı resmi idari otoriteler nezdinde itiraz dilekçesi hazırlanması ve itirazın yapılarak takip edilmesi
 • Tescil edilmiş patentlere/faydalı modellere dayanarak açılmış tecavüz davalarında davalı taraf adına cevap dilekçesi hazırlanması ve davalı tarafın temsili
 • Tescil edilmiş patentlere/faydalı modellere karşı hükümsüzlük dava dilekçesi hazırlanması ve hükümsüzlük davasının açılması
 • Belirli bir teknoloji alanında faaliyet serbestliği araştırma (Freedom to operate) raporlarının hazırlanması,
 • Patent ihlal değerlendirmesi (infringement analysis) raporlarının hazırlanması,
 • Patentin geçersizliğine (validity opinion veya invalidity analysis) yönelik görüş hazırlanması
 • Tescil edilen Avrupa patentlerinin 38 üye ülkede validasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi.

 

Marka

 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası marka başvurularının yapılması,
 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası marka başvurularının, resmi idari otoriteler nezdindeki prosedürel işlemlerinin yürütülmesi,
 • Marka başvurularına karşı itiraz dilekçesi veya 3. kişi görüşü hazırlanması ve idari kurumlara sunulması,
 • Tescilli markalara karşı hükümsüzlük/iptal davalarının açılması,
 • Onaylı markalara karşı açılmış tecavüz davalarına karşı davalı yan adına cevap dilekçesi hazırlanması ve davalı tarafın temsil edilmesi.

 

Tasarım

 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası tasarım başvuruları yapılması,
 • Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası tasarım başvurularının resmi idari otoriteler nezdindeki prosedürel işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tescil edilen tasarımlara karşı hükümsüzlük davası açılması,
 • Tescil edilen tasarımlara karşı açılmış tecavüz davalarında davalı tarafın temsil edilmesi.
error: