Av. Utkan Bahri Bakırcı, LL.M

İstanbul Barosu

İletişim: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

 

Utkan Bakırcı, Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne başladı. İTÜ’den Kimya Mühendisi olarak mezun oldu ve Kimya Sanayi’nde 10 yıl boyunca Ar-Ge ve inovasyon odaklı olarak çalıştı. Üretim mühendisi olarak başladığı işinde, çalıştığı firmanın ilk patentini aldığı yenilikçi bir projenin İstanbul ve Rotterdam tesislerindeki Ür-Ge (scale-up) sürecine liderlik etti. Söz konusu patent bugün dünyada 20’den fazla ülkede tescil edilmiştir.

Bu süreçte Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku‘na olan ilgisini keşfetmiş ve bu alanda uzmanlaşmaya karar vermiştir. İlk denemesinde ulusal sınavları geçerek Patent ve Marka Vekili olmaya hak kazandı ve 2013 yılında US Hukuk bünyesine Patent ve Marka Vekili olarak katıldı. Ayrıca Kimya Sektörün’deki ilk Ar-Ge Merkezini kurmuş olan aynı firmanın Ar-Ge Depatmanı’na transfer oldu. Burada Patent ve Fikri Haklar Lideri olarak, ulusal ve uluslararası bütün patent araştırmaları, Avrupa patent başvuruları ve tescil edilen Avrupa patentlerinin Türkiye’deki validasyonu öncelikli olmak üzere fikri mülkiyete ilişkin bütün işlemleri yaptığı işine devam etti. Bu süreç içerisinde Avrupa Patent Vekilliği sınavlarına katılmaya hak kazanmış, ön sınavı ve patent yazımına ilişkin teknik sınavı ilk denemesinde geçmiştir. 2022’de EQE’ nin kalan bütün sınavlarını geçerek Avrupa Patent Vekili unvanını ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde temsil yetkisini kazanmıştır.

Utkan Bakırcı İstanbul Bölgesi Bilirkişi Listesindedir ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Mahkemeleri tarafından marka, patent ve tasarım davaları öncelikli olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin davalara Bilirkişi olarak atanmaktadır.

Profesyonel çalışma hayatına devam ederken Hukuk alanındaki eğitimlerini aksatmadan sürdürdü. Strasburg Üniversite’sine bağlı CEIPI’nin Avrupa Patent Hukuku üzerine 2 yıllık eğitim programına 2014-2016 yılları arasında katıldı. Hukuk Fakültesi’ni Kadir Has Üniversitesi’nde 2.lik derecesi ve Yüksek Onur Derecesi (3,58 GPA) ile tamamladı. Yüksek Lisansını Galatasaray Üniversite’sinde Ekonomi Hukuku alanında başarıyla (3,55 GPA) bitirmiştir. Strasburg Üniversitesi’nde, yeni kurulan Avrupa Birleşik Patent Mahkemesi’nde avukatlık yetkisini kazanmak üzere “Avrupa’da Patent Davaları” isimli Diploma Programına devam etmektedir.

error: