Türkçe- English- Deutsch
FKB Makale | US Hukuk Bürosu

1999 yılında doktoralı bir tıp doktoru olan Fernando Kreutz tarafından kurulan FK Biotecnologia S.A. (FKB) Brezilya’da immünolojik (bağışıklık ile ilgili) test yoluyla tanıya götüren sistemlerin gelişmesinde öncülük etti.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE: Başarıya Giden Yol

Arkaplan

1999 yılında doktoralı bir tıp doktoru olan Fernando Kreutz tarafından kurulan FK Biotecnologia S.A. (FKB) Brezilya’da immünolojik (bağışıklık ile ilgili) test yoluyla tanıya götüren sistemlerin gelişmesinde öncülük etti. FKB ilk olarak Brezilya’daki Rio Grande do Sul eyaletindeki Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir kuluçka merkezi olan Bilim ve Teknoloji Kuruluşu (CIENTEC) bünyesinde kuruldu ve geliştirdiği yenilikçi teknolojiler için Brezilya’da girişim sermayesi alan ilk biyoteknoloji firması oldu. O günden bu yana FKB büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdürdü. Brezilya’da başarılı bir biyoteknoloji start up şirketi olarak öncü model oluşturduğu düşünülüyor. FKB’nin amacı, öncelikli olarak immünolojik tanı koyucu donanım ve kanseri önleyen aşı alanlarına yoğunlaşarak biyoteknoloji ürünlerini araştırmak, geliştirmek, üretmek ve pazarlamasını yapmaktır.

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve geliştirme FKB’nin inovasyon yönetiminin merkezinde yer alıyor; geliştirdiği teknolojinin üzerinde yükseldiği temel direklerinden bir tanesi monoklonal antikorların ve immünodiagnostik donanımların geniş ölçekte üretimine ve saflaştırılmasına yöneliktir. Bu alanlarda sahip olduğu know-how ve uzmanlık, çeşitli ArGe hizmetleri sağlayarak uluslararası pazarda önünü açtı. Fakat geliştirdiği en önemli teknoloji kanser önleyici aşılar alanındadır. FKB kanser hücrelerinden oluşan ve bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını tetikleyerek kanseri tedavi eden yeni ve deneysel bir aşı geliştirdi. Dr. Kreutz bu tedavi yönteminin henüz deneysel olduğunu ve ticarileşmesinin ancak gelecekteki bir tarihte gerçekleşeceğini belirtse de şu anda tedaviye ve teşhise yönelik preklinik çalışmaları yapılıyor.

Patent Bilgisi

Geleneksel araştırma yöntemlerinin ötesine geçerek, diğer bir çok araştırma kurumunun doldurmakta yetersiz kaldığını hissettiği bilgi boşluğunu FKB, patent veri tabanlarından edindiği patent bilgisinden faydalanarak doldurmaktadır. Fernando Kreutz, “patent dokümanlarından elde ettiğim bilginin miktarı beni şaşırtıyor”, diyerek bu konuya işaret edip devam ediyor: “Mevzuata hakim olmak benim şirketimin en önemli farkı oldu. Bilgiye erişmek benim için en büyük problemdi ama artık internetle birlikte herşey daha kolay”. FKB yeni teknolojileri, kendisi için en uygun pazarları ve lisans verme potansiyeli olan firma veya araştırmacıları önemli biçimde patent bilgisine dayanarak belirliyor.

Patent ve Markalar

Bir biyoteknoloji firması olarak FKB için, patent koruması başarılarının önemli bir parçası oldu. FKB tarafından geliştirilen yeni kanser aşısı Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası bir patent başvurusuna konu oldu. FKB, yaptıkları patent başvurusunun yatırımcıları, resmi mercileri ve risk sermayedarlarını şirkete yatırım yapmaya teşvik etmek konusunda çok önemli bir şekilde motive ettiğini ve patentler sayesinde elde edilen münhasır (kendilerine mahsus) hakların yeni aşı ve diğer teknolojilerin geliştirilmesi için kendilerine yapılan yatırımların temelinde olduğuna inanıyor. FKB, FK-Biotecnologia® ve Bioprospecta® şeklindeki markalarının da tescil edilmesi için gerekli yatırımı yaptı. Şirket bu yatırımı küçük ama şirketin pazarlama stratejisinin oluşumunda hayati öneme sahip bir yatırım olarak görüyor.

Ticarileşme

Mayıs 2001 yılında, FKB Sağlık Bakanlığı’ndan immünolojik testlerle tanıya götüren donanımlarını (immunodiagnostic kits) ticarileştirmek için gerekli olan onayı aldı. Şirketin ürünlerini oldukça rekabetçi fiyatlardan pazarlaması sayesinde, FKB’nin teknolojisi, 1 milyar dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bir pazara girdi. Şirket, en son Ulusal Sağlık Gözetimi Ajansı tarafından onaylanan ve 2010 yılının ilk yarısında üretimine başlanan kişisel hamilelik testi gibi yeni teknolojileri ticarileştirmeye devam ediyor. Bunun gibi başarılı projeler sayesinde büyüyen şirketin şu anda 70’in üzerinde ürünü bulunuyor.

Finansman

FKB’nin girişimi belli ölçüde yüksek risk içeriyor olsa da ARGE çalışmaları ve klinik deneylerin gelecek vaat eden sonuçları neticesinde 625.000 dolarlık risk sermayesini çekerek şirkete önemli ölçüde yatırım yapılmasını sağladı. FKB’nin en önemli yatırımcısı Amerika Kıtası Kalkınma Bankası, BNDESPAR (Brezilya Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankasının Holding şirketi), SEBRAE (Brezilya Küçük Organizasyon ve Girişimler Yardım Kuruluşu), vb gibi yatırımcıları bünyesinde barındıran Companhia Riograndense de Participações (CRP) isimli özel risk sermayesi ve öz sermaye fonudur. CRP teknoloji alanında yatırım yapmayı hedefleyen 3 tane büyük sermaye fonunu yönetiyor ve FKB, CRP’nin yaptığı yatırımların güzel bir örneğini teşkil ediyor. Bununla birlikte, FKB ismini açıklamayan Kanadalı bir risk sermayesi yatırımcısından da yatırım almakla birlikte Risk Sermayesi İnovasyon Projesi ismine sahip, Brezilyalı girişimci ve teknoloji firmalarının motive edilmesi ve güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir organizasyonun da desteğini aldı.

Ortaklıklar

FKB Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi ile yaptığı işbirliği anlaşması sayesinde üniversitenin AR-GE tesislerinden, laboratuvarlarından ve diğer altyapı tesislerinden faydalanarak çalışma imkanına sahip. FKB, ayrıca CIENTEC tarafından destekleniyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa’da uluslararası ortaklara sahip. Bu şekilde bir ortaklık, 2008 yılında, AIDS hastaları için yeni bir tanı koyma teknolojisi geliştirilmesi için SpectraDigital ismindeki Kanadalı şirket ile FKB, ortak bir girişimde anlaştıklarında kuruldu.

Ticari Sonuçlar

Kurulduğu günden itibaren, FKB, Brezilya’da yeni biyoteknoloji buluşlarının başarılı bir biçimde geliştirilmesi ve pazarlanması için yenilikçi ve yenetenekli AR-GE departmanını kullandı. Geleneksel AR-GE yöntemlerini kendine özgü biçimde kullanması ve patent veri tabanlarından akıllıca faydalanması FKB’ye yeni teknolojilerin nerede kullanılabileceği bilgisini belirlemesini, yatırımcıları kendine çekmesini ve gelişen pazarlar için ürünler geliştirmesini sağladı. İmmunolojik testler yoluyla tanı konulmasını sağlayan immunodiagnostik donanımların bulunduğu sektörü radikal biçimde dönüştüren başarılarının üzerinde büyüyen FKB’nin ileri teknoloji ürünleri, immunodiagnostik, biyosensör, nanoteknoloji, rekombinan proteinler, biyoinsektisit, monoklonal antikor ve kanseri önleyen otologöz yenilikçi aşı gibi alanlarda kendilerine ait olan teknolojileri içeriyor. Bu başarılar, FKB’yi Brezilya’da lider biyoteknoloji firmasına dönüştürdü.

Yaratıcı AR-GE ve FSM Vasıtasıyla Büyüme

FKB’nin başarısı ile AR&GE ve FSM’yi yaratıcı biçimde kullanması birbirine ayrılmaz şekilde bağlıdır. İnovatif teknolojileri ve patent bilgisini AR&GE’sinde akıllıca kullanması sayesinde yatırımcıların güvenini besledi ve bu sayede FKB ürünlerini ticarileştirmek, AR-GE’ye devam etmek ve sektörde önemli bir oyuncu olmak için gerekli olan kaynakları elde etmiş oldu. Geçmişteki başarıları ile tatmin olmaktan imtina eden FKB patent veri tabanlarını kullanarak varolan bir bilgi boşluğu doldurmak suretiyle pazara yeni ürünler sürmek noktasında rakiplerine nazaran önemli bir avantaj sağladı. Başarıya giden yolda, fikri ve sınai mülkiyet haklarını akıllıca kullanması, herhalde, FKB’nin en önemli hamlesi oldu.

Makalenin Orijinali: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü – WIPO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *